Nastavení prostředí Windows XP, Vista

V prostředí WinXP, Vista se nastavuje v adresáři WINDOWS\SYSTEM32\ soubory
autoexec.nt a config.nt. (červené údaje je nutno dopsat)

Nastavení Config.nt

dos=high, umb
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
files=180
EMM=RAM

Nastavení Autoexec.nt

rem lh %SystemRoot%\system32\dosx

Nastavení programu Integro pomocí zástupce pif beze změn v systému

Spuštění programu lze nastavit i beze změn v systémových souborech.
Do adresáře INTE600 umístíte upravené soubory autoexec.nt, config.nt a
v zástupci pif - volbě Upřesnit zadáte cesty do adresáře INTE600.

Stáhněte si upravené soubory v xp.zip ................................

Soubor xp.zip obsahuje Zástupce - Integro.pif
(C:\INTE600\UW95.BAT), autoexec.nt, config.nt.

Soubory autoexec.nt, config.nt nahrejte do adresáře C:\INTE600\

Soubor Zástupce - Integro.pif nahrejte na plochu. (C:\Documents and
settings\Jmeno_Uzivatele\Plocha).

Zástupce Integro.pif je zástupcem souboru uw95.bat v C:\INTE600\.
V případě, že spouštíte program jiným bat souborem, nebo máte program
v jiném adresáři, musíte v zástupci změnit cestu.

Nastavení Zástupce na ploše

Zástupce - Integro můžete na ploše změnit (celá obrazovka, ikona,...)
Kliknete na něj a pravým tlačítkem myši nebo Shift+F10 najedete dole na
Vlastnosti -V příkazovém řádku je cesta k programu a spouštěcí soubor.

Ve volbě Upřesnit je nastavení, kde leží autoexec, config.nt
Zástupce - Integro je nastaven do Okna. Po spuštění můžete také nastavit
vlastnosti okna. Zástupce musí mít nastaveno Písmo: 10x18, Rozvržení:
šířka 80, výška 25.Ve volbě Vlastnosti můžete nastavit:

Písmo: 10x18


Rozvržení: šířka 80, výška 25

 

Rozbití obrazovky v režimu Celá obrazovka

V režimu Celá obrazovka někdy dojde k "rozbití" obrazovky. Způsobují to
např. integrované grafické karty,... Pokud je obrazovka rozbitá, najeďte
do nějakého editoru - např. Splatné faktury, zadejte F6 - Graf - Esc.

 

Pause/Break programu

Pokud používáte program v okně a máte často spuštěno více aplikací (Excel,..)
můžete oknu programu zadat Pause(Break). Program v okně uvolní systém.
prostředky dalším aplikacím.