Nastavení prostředí Windows 98

Upravují se soubory config.sys, autoexec.bat, které leží na C:\
(červené údaje je zpravidla nutno dopsat)

Nastavení Config.sys

DEVICE=C:\WINDOWS\himem.sys
DEVICE=C:\WINDOWS\emm386.exe noems
DOS=HIGH
DOS=UMB
FILESHIGH=180
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)

Nastavení Autoexec.bat

LH keyb cz,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys