č.2/99 úplné znění recenze testu programu Integrodat ver. 8.10

 Pravidelní čtenáři recenzí ekonomických a účetních programů v Chipu si už možná všimli, že jsem dosti velkým odpůrcem účetnictví pracujícího pod operačním systémem MS-DOS. Vždy jsem doslova nadšen zjištěním, že zase nějaký výrobce přešel na platformu Windows (nejlépe 9x/NT). Faktem ovšem je, že v České republice stále funguje velké množství počítačů řady 386, na kterých Windows rozumným způsobem provozovat nelze a dosové programy tak mají stále své místo na slunci. Dnes si tedy zase jednou připomeneme "starý dobrý" DOS.

Účetní systém Integrované účetnictví INTEGRODAT je vyvíjen již devátým rokem poměrně neznámou severomoravskou firmou Integrodat Software a je přesvědčivým důkazem, že kvalitní programy nemusejí nutně pocházet z dílny světoznámého softwarového domu.

Základem všeho je modul pro podvojné účetnictví (a hned si dovolím konstatovat, že je lepší dobré podvojné účetnictví pro DOS než nepovedené jednoduché pro Windows, jak bylo hned v několika případech k vidění k vidění na Invexu 1998). Další moduly slouží k vedení skladové evidence (možnost kooperace s registrační pokladnou), personální a mzdové agendy (dodávané vzory tiskopisů nejsou vůbec špatné) a majetku (odpisy, operativní evidence, střediska). Modul Korespondence zabezpečí nejen k psaní a tisk dopisů (včetně hromadné korespondence), zabudovaný adresář partnerů vám navíc značně ulehčí práci.

Lze použít dva způsoby instalace systému – buď tradiční dosový, spočívající pouze z výběru cílového disku (bez možnosti zvolit si adresář), nebo mírně vylepšený v prostředí Windows, kdy se v nabídce Start automaticky vytvoří skupina programů INTEGRODAT. Po provedení instalace je, stejně jako u jiných účetních programů nutná konfigurace účtové osnovy, číselných řad, středisek, DPH atd. (V základní nabídce naleznete účtovou osnovu pro podnikatele; po její výměně mohou program používat i rozpočtové a příspěvkové organizace, sdružení a hnutí.)

Při každém spuštění programu se otevře menu Termíny – osobní úkoly, kde naleznete výrobcem předdefinovaná data pro placení různých typů daní a můžete si samozřejmě doplňovat vlastní povinnosti (v síťové verzi programu také posílat zprávy, sestavy nebo příkazy jiným uživatelům).
Bezpečnost dat je v systému zajištěna nejen archivací, ale i vcelku dobře propracovaným systémem přístupových práv (mohou se dokonce lišit pro jednotlivé moduly).

V modulu účetnictví se pořizují doklady pokladní, bankovní, interní, přijaté faktury a vydané faktury. Právě zde se zaúčtovavají doklady vytvořené v ostatních modulech. Uživatel může nebo nemusí provádět měsíční závěrku (měsíční DPH závěrku lze provést i samostatně); před ukončením roku ovšem program vyžaduje zpracovat měsíční závěrky za celý uzavíraný rok.
Integrované účetnictví přitom rozlišuje účetní data na pořízená a připojená (k celoročnímu souboru). Pořízena data lze volně opravovat a mazat, u připojených to již není možné u všech parametrů (opravy souvztažnosti a částek provádí jen správce, tj. hlavní účetní).

Možná vás u produktu této kategorie překvapí, že pracuje s cizími měnami (v účetnictví a skladovém hospodářství), umí generovat cash-flow a podporováno je střediskové hospodaření. Částečně lze využít i elektronické komunikace s bankou, i když tato oblast je u jiných účetních programů vyřešena lépe.

Personální a mzdová evidence pracuje samostatně, bez návaznosti na datum v účetnictví. I zde platí, že až do uzavření měsíce volbou Závěrka jsou změny přípustné (pokud dojde k opravě základů, tak je nutné opětovně provést výpočty záloh na daň, sociální a zdravotní pojištění). Program zpracovává mzdy pro malé i velké organizace, tj. včetně nemocenských dávek. Autoři se natolik drží účetní terminologie, že nový zaměstnanec není přijímán, nýbrž "pořizován" – stejně jako materiál na sklad…

A na závěr snad ještě krátký pohled do autorské dílny. Za produktem nestojí obrovská společnost se stovkami zaměstnanců, celý přístup firmy Integrodat Software je spíše "rodinný" než masově a výlučně tržně orientovaný (což je dobře).
V ceně základní verze je např. i zaškolení uživatele přímo u něj ve firmě (jen za úhradu cestovních nákladů).

Že autoři navíc nepatří k ortodoxním dosovým fanatikům, dokazuje i to, že od ledna tohoto roku je uživatelům k dispozici tiskový manažer pro komfortnější tisk v prostředí Windows 9x/NT (produkt MSL Software); tiskové sestavy z prostředí DOS tak lze převést do grafického výstupu organizovaného "microsoftími okny".
A nejen to - i když se mi dosové účetnictví líbilo, jsem velice rád, že ještě v tomto roce má spatřit světlo světa také verze pro Windows ...

Michal Přádka